Legalizacija objekta

6.Studeni.2012
turopoljka.com

Što je to legalizacija objekta i koje zgrade se smatraju nezakonito izgrađene?

Nezakonito izgrađenim zgradama se smatraju nove zgrade odnosno rekontruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu , evidentirane na digitalnoj ortofoto karti ( DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogeometrijskog snimanja RH od 21.6.2011. Prema novom Zakonu zahtjev za legalizaciju je potrebno podnijeti najkasnije do 30. lipnja 2013. godine, odnosno do 31.prosinca 2013. za zgrade za koje je već izdano rješenje za rušenje objekta. Potrebno je također napomenuti da se postupkom legalizacije ne rješavaju imovinsko-pravni odnosi već se samo ishođuje akt za legalnost objekta tzv Rješenje o izvedbenom stanju,  na temelju kojeg se  omogućava evidentiranje zgrade u katastarskom operatu, upis u zemljišne knjige, priključenje na vodne građevine, provedba etažiranja i sl.

 

LP!

Lea

  

Odgovori


osam − 5 =

 

Petko
Legalis
Real Potential Program
Frizerski salon Magdalena